Latar belakang

Tanusha merupakan pelajar sekolah rendah Tahun 5 yang masih berjinak-jinak untuk mempelajari cara menggunakan komputer. Beliau sangat berminat untuk meneroka kemahiran baru tetapi mempunyai kekangan kerana ibu bapanya bekerja dan tidak mempunyai kemudahan yang sempurna di rumahnya.


Sebelum penggunaan ICT/ penglibatan PEDi

Tanusha tidak mempunyai sebarang kemahiran asas untuk menggunakan komputer dan tidak mempunyai keyakinan yang tinggi untuk menunjukkan minatnya yang ingin mempelajari cara menggunakan komputer dan internet.


Selepas penggunaan ICT/ penglibatan PEDi

Tanusha sangat aktif melibatkan diri dengan aktiviti yang dianjurkan oleh PEDi Taman Seri Cahaya. Beliau telah mahir menggunakan Microsoft Words dan Power Point serta dapat melayari internet untuk mendapatkan informasi tambahan secara sihat. Kemahiran ini amat membantunya dalam menyelesaikan tugasan-tugasan yang diberikan oleh gurunya di sekolah.